موفقیت متخصص مازندرانی در آزمون بورد sexual medicine اروپا

http://www.callforpapers.irدکتر میثم جمشیدی متخصص ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران توانست در نخستین آزمون بورد تخصصی sexual medicine اروپا عنوان فلوی بورد تخصصی این رشته را کسب کند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) نخستین امتحان بورد sexual medicine اروپا تحت نظر انجمن sexual medicine اروپا با حضور 356 متخصص از 58 کشور جهان در 5 دسامبر 2012 در آمستر دام هلند برگزار شد که از بین 170 دریافت کننده عنوان فلوی بورد تخصصی sexual medicine در دنیا دکتر میثم جمشیدی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز حایز این عنوان شد.

قابل ذکر است کسب این مقام از سوی این پزشک مازندرانی از آن جهت اهمیت دارد که شرکت کنندگان در این آزمون باید در سه حوزه روانپزشکی، زنان و ارولوژی مرتبط با sexual medicine تسلط کامل داشته و کسب عنوان فلوی بورد تخصصی نشانه عالی بودن فرد در این رشته است.

گفتنی است دکتر میثم جمشیدی متولد 54 در شهرستان نکاست که دارای عناوینی همچون فلوی فوق تخصص جراحی سرطانهای سیستم ادرار تناسلی ، رتبه دوم بورد تخصصی ارولوژی اروپا در سال 2006، کلینیکال فلوشیب نازایی و ناتوانی جنسی از انگلستان بوده و دوره تکمیلی فوق تخصصی اروانکولوژی خود را در دانشگاه لوون بلژیک (بورسیه از سوی انجمن ارولوژی اروپا در سال 2012) گذرانده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید