فراخوان همکاری در طرح ملی پساب

http://www.callforpapers.irفراخوان همکاری در طرح ملی پساب با محوریت شناسایی افراد صاحبنظر و مطالعات انجام گرفته در این زمینه توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) با توجه به تصویب طرح کلان پساب در کشور که توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با مشارکت برخی از دانشگاه های کشور در حال اجرا است، به منظور شناسایی افراد صاحبنظر، آگاه و ذیصلاح و نیز شرکت ها و موسسات صاحب نام در زمینه پساب، همچنین شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور در این زمینه و نیز به منظور پرهیز از انجام فعالیت های موازی،دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه صنعتی اصفهان، اطلاعات مربوط به طرح های پژوهشی اجرا شده در کشور و نیز سوابق اجرایی و پژوهشی افراد صاحبنظر در این امر را به منظور مشارکت و جذب این افراد در پیشبرد طرح مذکور جمع آوری می نماید.

از کلیه علاقه مندان دعوت می شود رزومه علمی پژوهشی (در زمینه بازیافت و بازیابی پساب) ، همچنین اطلاعات مربوط به شرکت های زیست محیطی استان مربوطه به همراه اطلاعات تماس این شرکت ها را در اختیار این دانشگاه  قرار دهند.
شماره تماس:03113911043
پست الکترونیک: m.soleimani@cc.iut.ac.ir
پست الکترونیک مسئول هماهنگی:ms.bateni@gmail.com
 http://wastewaterrecycling.blogfa.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید