29 دی ماه آخرین فرصت ثبت نام پردیس کیش دانشگاه تهران

http://www.callforpapers.irداوطلبان پردیس کیش دانشگاه تهران تا 29 دی ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام خود در این پردیس اقدام کنند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می‌کند.
محل تحصیل دانشجویان این پردیس در جزیره کیش خواهد بود و داوطلبان تا 29 دی ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام خود در این پردیس اقدام کنند.

همچنین داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات رشته‌ها، شیوه نامه پذیرش، شهریه دوره‌ها و غیره می‌توانند به سایت الکترونیکی پردیس کیش دانشگاه تهران به نشانی http://kish.ut.ac.ir مراجعه کنند.

تشکیل هر یک از رشته‌های آموزشی منوط و متوقف به حد نصاب رسیدن کمی و کیفی کلاسها در هرکدام از گروههای آموزشی است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید