ورکشاپ طراحی فضای ادارای بانک و دفاتر بیمه در تبریز

http://www.callforpapers.irورکشاپ طراحی فضای ادارای بانک و دفاتر بیمه توسط انستیتو مبنا در تبریز برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی انستیتو مبنا، ورکشاپ طراحی فضای ادارای بانک و دفاتر بیمه طی یک روز و با تدریس مهندس کوروش دیباج طباطبایی فارغ التحصیل مهندسی معماری از انگلستان 5 بهمن امسال در تبریز برگزار می شود.
در این ورکشاپ یک روزه مهندس دیباج طباطبایی به بیان نظام طراحی و نظام مدیریت طراحی معماری،نظام وساختار تکنولوژی معماری ،نظام سیستم پایدار درطراحی ،نظام معماری مجتمعات اداری بازرگانی ،نظام و دیدگاه طراحی داخلی برای مجتمع های اداری و بازرگانی می پردازد.
گفتنی است انستیتو مبنا پیش از این ورک شاپ طراحی فضاهای تجاری و ورک شاپ طراحی بیمارستان را در تبریز برگزار کرده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید