کتاب آزمایش های مکانیک خاک

http://www.callforpapers.irکتاب آزمایشهای مکانیک خاک ترجمه کامبیز بهنیا و نگین اعرابی است و در انتشارات نگارنده دانش به چاپ رسیده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) آزمایش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی بهترین ابزار برای تعیین ویژگی‌های خاک هستند. وظیفه آزمایشگر است که ویژگی‌های خاک را بر مبنای یک روش استاندارد که مورد پذیرش عموم است ارزیابی کرده و نتایج را با دقت خواسته شده در اختیار طراح، ناظر یا در صورت بروز اشکال در اختیار قاضی دادگاه قرار دهد.
کتاب حاضر مجموعه‌ای از ترجمه 19 استاندارد در زمینه مکانیک خاک است که در چهار فصل شناسایی و رده‌بندی خاک، مشخصات فیزیکی خاک، مشخصات مکانیکی خاک، و تفسیر و نتایج تدوین شده است. در فصل پایانی کتاب نیز سعی شده است توضیح کوتاهی در مورد نتایج به‌دست آمده و نحوه تفسیر آنها به همراه برگه آزمایش، مراجع و مسائلی برای دانشجویان و مهندسین کم تجربه گردآوری شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید