استانداردهای درمان و سلامت مردم به خطر افتاده است

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به مشکلاتی در زمینه تامین اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در کشور به وجود آمده است، تاکید کرد: این وضعیت، باعث شده تا استانداردهای درمان و سلامت مردم به خطر بیافتد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دکتر محمد مهدی قیامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انتصاب سرپرست جدید با شیوه ای که انجام شد مطلوب اغلب جامعه پزشکی نبوده و نباید سلامت مردم فدای مباحث سیاسی کشور شود.

وی ادامه داد: سرپرست جدید وزارت بهداشت، باید با مشخص کردن برنامه های خود با جامعه پزشکی تعامل کند.

قیامت افزود: اگر سرپرست وزارت بهداشت، بخواهد بیاید و فشارها را بیشتر کند بازهم مانند گذشته کاری از پیش نمی رود.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران تاکید کرد: از آنجایی که در کشور ما رابطه بر ضابطه مقدم است و تاکنون موفق به برقراری ضابطه ها نبوده ایم با معضل جدی کمبود و نبود دارو مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: اگرمشکلات و کمبودهای دارویی کشور و تامین تجهیزات ضروری بیمارستانها با شرایط فعلی پیش برود بنده به عنوان یک پزشک، توان ادامه کار نخواهم داشت و می دانم که بسیاری از پزشکان دیگر نیز چنین عقیده ای دارند.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید