چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات ایران و جهان

http://www.callforpapers.irچهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات ایران و جهان، 27 فروردین ماه 1392 توسط تارنمای تحولات ایران و جهان در قزوین برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از علاقه مندان دعوت می گردد تا 1 اسفند ماه اصل مقالات خود را با توجه به محورها و موضوعات همایش با دو ویژگی تحول و به روز بودن به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. محورهای این همایش به شرح زیر می باشد:

ایران

  • راهبردها:

– فرهنگی

– اجتماعی

– اقتصادی

– نظامی – امنیتی

-زبانی (فارسی – عربی – انگلیسی )

– بومی سازی آموزشی

– تبلیغی

– انتظار عدالت

– روابط خارجی

– سیاست خارجی

– انرژی و نفت

– قومیت و ملیت

  • الگوها

– ولایت فقیه

– حقوق بشر اسلامی

– حفاظت محیط زیست

– حقوق و فعالیت زنان

– خود کفایی و خود اتکایی

– همکاری و تعامل

– مردم سالاری دینی

– همکاری با سازمانهای بین المللی

– معنی گرایی و ماده گرایی

  • تحولات و دستاوردها

– فرهنگی

– اجتماعی

– اقتصادی

– نظامی – امنیتی

– جنبشهای کارگری،دانشجویی و زنان

– قوانین،مقررات و حقوق بشر

– توسعه علمی و دانشگاهی

– خود کفایی و خود اتکایی

– همکاری و تعامل

منطقه و جهان

  • جهان گرایی و منطقه گرایی

– روابط بین الملل و روابط قدرت های بزرگ  هسته ای

– گفتگوی بین المللی و میان فرهنگی

– تحولات کنونی تسحیلات هسته ای

  • جهان اسلام

  • خاورمیانه

  • کشورهای همسایه

  • سازمان ها و جنبش های بین المللی و منطقه ای

-سازمان ملل متحد،گروه 8،غیر متعهدها

  • اندیشه های سیاسی سی سال اخیر و تحولات آن

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید