جزئیات پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتری

http://www.callforpapers.irمعاون عملی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نحوه پرداخت پژوهانه گفت: پژوهانه به دانشجویان واجد شرایط در سه مرحله پرداخت می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) سید مهدی سیدی امروز در مراسم رونمایی از سامانه ملی پژوهانه میزان پژوهانه دانشجویان مشمول را 5 میلیون تومان ذکر کرد و گفت: این میزان پژوهانه به دانشجویان واجد شرایط دوره دکتری پرداخت می شود.

معاون عملی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نحوه پرداخت پژوهانه به دانشجویان واجد شرایط اظهار داشت: پژوهانه این دسته از دانشجویان در سه مرحله اعطا می شود.

به گفته وی 35 درصد پژوهانه در مرحله اول و دوم پرداخت می شود و در مرحله آخر 30 درصد به دانشجویان اعطا خواهد شد.

سیدی همچنین با تاکید بر اینکه این پژوهانه با نظرات استاد راهنما اعطا می شود، گفت: دانشجویان می توانند با وارد کردن اطلاعات خود به سامانه سمپ از وضعیت پرداخت پژوهانه مطلع شوند.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید