آلودگی هوای تهران با بررسی برگ درختان سنجیده شد

میزان آلودگی هوای مناطق مختلف پایتخت، برای نخستین بار در کشور از طریق مغناطیس‌سنجی برگ گیاهان به همت کارشناسان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و دانشگاه تربیت مدرس مطالعه شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) حبیب علی‌محمدیان، گفت: مگنومتری (مغناطیس‌سنجی) یکی از متداول‌ترین روش های برداشت‌های ژئوفیزیکی است که با استفاده از این روش علمی می‌توان میزان شدت مغناطیسی ذرات ریز مگنتیت پخش شده در هوا توسط آلاینده‌های مختلف که ارتباط مستقیمی نیز با غلظت انواع فلزهای سنگین موجود در آلاینده‌ها را دارد و روی برگ‌های درختان نشست می‌کنند، مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

عضو هیات علمی سازمان زمین شناسی افزود: طبق مطالعات انجام شده، مناطق 10، 11، 12، 14، 15، 16و 17 آلوده‌ترین نقاط شهر تهران هستند که این نتایج با نقشه آلودگی هوای تهران و با میزان پراکندگی دی‌اکسید کربن و دیگر آلاینده‌ها در سطح شهر همخوانی دارد.

به گفته مسئول آزمایشگاه محیط و دیرینه‌ مغناطیسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور این طرح مطالعاتی، پروژه دکترای خانم مریم ملاشاهی از دانشجویان وی در دانشگاه تربیت مدرس، واحد نور بوده که بر روی یک‌هزار نمونه از برگ درختان توت، کاج و زبان‌گنجشک مناطق بیست و دوگانه شهر تهران انجام شده است.

علی‌محمدیان هم چنین یادآور شد: وزش بادهای تهران، تراکم زیاد جمعیت، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده، عدم وجود فضای سبز کافی و تراکم ساختمان‌های مسکونی می‌تواند از دلایل عمده تمرکز آلودگی در مناطق ذکر شده در تهران باشد.

وی با بیان اینکه در این پروژه از آزمایش‌های ژئوشیمی برای تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نشست شده بر روی برگ‌ها نیز استفاده شده، خاطرنشان کرد: طبق مطالعات انجام شده،برگ‌های درخت توت، به دلیل داشتن پهنای بیشتر و هم چنین پُرزدار سطح ‌برگ، میزان زیادی از آلاینده‌های هوا و در نتیجه فلزات سنگین موجود در آلاینده‌ها را به خود جذب می‌کنند، بنابراین کاشت این نوع درخت و دیگر درختان پهن برگ‌ در شهر تهران می‌تواند در کاهش آلودگی این کلان شهر نقش به‌سزایی داشته باشند.

به گفته علی‌محمدیان برای انجام چنین مطالعاتی باید سه تا چهار ماه از آخرین بارندگی در شهر گذشته باشد (ما بین دو فصل بارندگی بهار و پاییز)، و همچنین نمونه‌ها ظرف مدت 10 تا 15 روز و از ارتفاع 5/1 تا 2 متری درختان و از برگ‌های کاملا” بالغ جمع‌آوری شوند.

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید