كتاب چگونه استاد/ دانشجو باشيم؟

http://www.callforpapers.irكتاب چگونه استاد/ دانشجو باشيم؟ توسط دكتر محمد جواد غروي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1387  در زمينه آداب و وظايف استاد و دانشجو تاليف شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در مقدمه اين كتاب با اشاره به آياتي از قرآن كريم در خصوص شرف و فضيلت علم و دانش آمده است:  نزديك ترين و مقرب ترين افراد به پيامبران و انبياء الهي، علما و مجاهدين هستند و همان گونه كه پيداست دانشمندان و دانش پژوهان و جهاد كنندگان راه خدا در يك صف واحد قرار دارند.
همچنين در بخش ديگر مقدمه در فضيلت علم و علما از نظر گاه امامان شيعه (عليهم السلام) آورده است كه حضرت اميرالمومنين (ع) مي فرمايند: اي مردم هوشيار باشيد كمال دينداري و اوج ايمان شما دانش آموختن و انطباق و هماهنگي رفتارتان بر طبق موازين علمي مي باشد.
ايشان به كميل بن زياد فرمودند: كميل علم بهتر از مال است  زيرا علم و دانش از تو نگاهباني و پاسداري كرده و وجودت را در پناه خود قرار مي دهد، ولي در مورد مال، ناگزيري كه خود نگاهبان و پاسدار آن باشي.
اين كتاب شامل سه فصل با عناوين آداب و وظايف استاد و دانشجو، مناظره وشروط و آداب و آفات آن و در شرايط كتابت و نگارش است.
لازم به ذكر است،  فصل اول اين كتاب  به مباحثي  چون آداب و وظايف مشترك، آداب و وظايف شخصي استاد و دانشجو، آداب و وظايف استاد و دانشجو در درس و ساير اشتغالات،  آداب ويژه استاد، آداب و وظايف ويژه استاد نسبت به خود، آداب و وظايف استاد نسبت به دانشجو، آداب و وظايف استاد در كلاس درس، آداب و وظايف شخصي دانشجو، آداب و وظايف دانشجو نسبت به استاد و آداب و وظايف دانشجو در كلاس درس اختصاص دارد.
در فصل دوم نيز به مواردي نظير شرايط و آداب بحث و مناظره و آفات و نتايج سوء بحث و مناظره و فصل سوم به مقاله و كتاب و كتاب نويسي پرداخته است.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید