انتشار پژوهشنامه تاریخ اسلام توسط مرکز منطقه‌ای و ISC

http://www.callforpapers.irفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام به همت مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ اسلام چهل و دومین نشریه منتشر شده توسط مرکز منطقه‌ای و پایگاه استنادی است و صاحب امتیاز آن انجمن ایرانی تاریخ اسلام و مدیر مسئول آن دکتر محمدرضا بارانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهراء (ص) است.

انتشار مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ISC و مرکز منطقه‌ای علاوه بر سرعت بخشیدن بر چاپ، باعث می‌شود نشریات در اسرع وقت در دسترس جامعه علمی، پژوهشگران و مخاطبان قرار گیرد.

این نشریه با شماره شاپای 9726-2251 در “ایران ژورنال” نظام نمایه‌سازی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به نشانی www.ricest.ac.ir و وب سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه سازی شده و در دسترس علاقمندان قرار دارد.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید