فراخوان اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک

http://www.callforpapers.irاولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، 3 تا 5اردیبهشت 1392 توسط جهاد دانشگاهی استان کردستان با همکاری شرکت آب منطقه ای استان کردستان، تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از  جمله اهداف برگزاری این کنفرانس می توان به  اطلاع رسانی در زمینه چالشهای پیش روی مدیریت منابع آب کشور، انتقال و کسب دانش فنی ملی و جهانی در زمینه حفاظت و توسعه پایدار منابع آب ایران ، تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب ،ایجاد ارتباط علمی دانشگاه و جامعه از طریق حضور موثر پژوهشگران و دانشجویان با مدیران صنایع و محیط های صنعتی اشاره کرد. از کلیه علاقه مندان دعوت می گردد اصل مقالات خود را جهت ارائه در این کنفرانس حداکثر تا 10 آذر 91 با توجه به محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
•  تغییر اقلیم و تاثیر آن بر منابع آب
•  هیدرولوژی برف در مناطق نیمه خشک
•  مدیریت سیل آبهای آنی (Flash Floods)
•  سازه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی مناطق نیمه خشک
•  مدیریت کاربری اراضی در هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
•  کاربرد تکنیک ها و مدل های هیدروکلیماتولوژی در مناطق نیمه خشک

 

اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید