فراخوان اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

http://www.callforpapers.irاولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست 3 اسفند ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه علاقه مندان دعوت می شود مقالات خود را جهت ارائه در این همایش حداکثر تا 1 بهمن 1391 در یکی از محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند .

1-آلودگی وارزیابی محیط زیست

• آلودگي هاي هوا
• آلودگي هاي خاك
• آلودگي هاي صوتي
• آلودگی های دریایی

• و…

2– مدیریت محیط زیست
• مديريت پسماندها
• پسماندها و بازيافت
• پسماند های الکترونیکی والکتریکی
• مديريت مواد زائد خطرناك
• بازيافت مواد زائد
• بازيافت مواد زائد خطرناك
• مديريت تالاب ها

• و…

3– فناوری های نوین محيط زيستی
• روش ها و مدل سازي نوین در محيط زيست
• كاربرد فناوري هاي نوين در محيط زيست
• فناوري هاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
• فناوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
• كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي محیط زیستی

• و…

4– اقتصاد محیط زیست
•ارزشگذاري اقتصادي محیط زیستی
•ارزشگذاري اقتصادي تالاب ها
•ارزشگذاري اقتصادي مناطق حفاظت شده،پارک های ملی و جنگلی
•ارزش گذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت
•و… 

5– حقوق محیط زیست
•حقوق محيط زيستی
•قوانين و مقررات ملي و بين المللي محیط زیستی
•و…

6- توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آن ها
•شهرنشيني و اثرات محیط زیستی آن
•الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري
•طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست
•حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي محيط زيستی آن 

7– تنوع زیستی
•تنوع زيستي و محیط زیست
•شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق تالابی
•شناسایی تنوع زیستی فونستیک وفلورستیک مناطق حفاظت شده و پارک های ملی
•بوم شناسي و حفاظت از آن

8-انرژی های پاک ومحیط زیست
•انرژی های پاک ومحیط زیست
•بهينه سازي مصرف انرژي و پيامدهاي كاهش آلودگي

•و…

9– محوری مرتبط
•چالش هاي منطقه اي و بين المللي محیط زیستی
•محيط زيست و دولت الكترونيك
•حساب داري محیط زیستی
•گردشگری و مخاطرات محیط زیستی
•و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید