فراخوان دومین سمینار اقتصاد دارو و درمان

http://www.callforpapers.irدومین سمینار اقتصاد دارو و درمان، 7 و 8 بهمن ماه 1391 توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران و همچنین انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) برگزاركنندگان اين سمينار هاي ساليانه قصد دارند با ايجاد فضايي تحليلي و علمي امكاناتي براي جامعه انديشمند و دست اندركاران توليد خدمات و ملزومات تامين سلامت بخصوص دارو و خدمات درماني به منظور دست يافتن به اهداف زير فراهم نمايند:

 • ترويج فلسفه و تكنيك هاي تفكر اقتصادي و عقلانيت ديني در تصميم گيري هاي بخش سلامت
 • ترويج پژوهش هاي بنيادين و كاربردي در حوزه اقتصاد سلامت با سمت گيري گسترش دانش بومي و افزايش شناخت صحيح و كافي از واقعيات بازار و رفتارهاي عرضه و تقاضاي خدمات سلامت
 • ترويج پژوهش هاي بنيادين و كاربردي در تحليل رفتار جامعه شناختيِ خدمات سلامت به منظور شناخت مكانسم هاي اجتماعي سازگاري در بازار سلامت
 • ترويج تكنيك ها و رويكردهاي علمي و مناسب در تدوين سياست هاي نظام سلامت ترويج مشاركت بخش خصوصي (بويژه توليدكنندگان ملزومات تامين سلامت) در سياستگذاري نظام سلامت

از کلیه دانش پژوهان دعوت می شود، اصل مقالات خود را جهت ارائه در این همایش در یکی از محورهای تخصصی زیر تا 30 آذر 1391 به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • بيمه سلامت و پوشش بيمه اي دارو و ملزومات پزشكي
 • تعرفه گذاري خدمات تشخيصي و درماني
 • ارزيابي فناوري سلامت (HTA)
 • تحليل شاخص هاي اقتصاد سلامت ايران و جهان
 • تحليل اقتصادي سياست هاي سلامت
 • ارزيابي اقتصادي پروژه هاي بهداشتي و درماني
 • جنبه هاي اقتصادي عدالت در سلامت
 • تحليل اقتصادي نظام ارجاع و پزشكي خانواده
 • خريد راهبردي

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید