انتخاب مقاله محقق پژوهشگاه شیمی به عنوان مقاله پراستناد سال 2012

http://www.callforpapers.irمقاله پژوهشی محقق پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به عنوان پر استنادترین مقاله سال 2012 انتخاب شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) بر اساس اعلام پایگاه Science Direct مقاله مهندس الهه مطاعی که در حوزه انرژی ارائه شده است به عنوان پر استنادترین مقاله در سال 2012 معرفی شده است.
مطاعی در این پژوهش انتقال نفت خام سنگین به روش امولسیونی از طریق سورفکتانت های طبیعی را به عنوان روشی برای پایدارسازی امولسیون های نفت در آب به منظور انتقال نفت خام سنگین مورد بررسی قرار داده است.

این تحقیق حاصل پروژه تحقیقات صنعتی تحت حمایت شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت ایران انجام شده است.

مقاله مهندس الهه مطاعی کارشناس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دانش آموخته رشته مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران توسط هیات سردبیری انتشارات Elsevier در حوزه انرژی به عنوان یکی از مقالات با موضوع “داغ” (Top Hottest Articles) انتخاب و در وبگاه این انتشارات قرار گرفت.

این مقاله با عنوان Emulsification of Heavy Crude Oil in Watre by Natural surfactants در مجله Journal of Petrileum Science and Engineering به چاپ رسیده است.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید