فراخوان مقاله

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان

چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان، در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ اردیبهشت با توجه به محورهای چهارمین دوره کنگره اقدام نمایند.

 

محورهای اصلی این دوره کنگره:

  • Aquatic animal biology and stock assessment
  •     Aquatic stock enhancement
  •     Climate change and aquaculture
  •     Fish Aquaculture (Pond, Raceway, Cage, IMTA, Organic, Biofloc, RAS and semi RAS)
  •     Crustacean Aquaculture
  •     Mollusc and Echinoderm Aquaculture

 

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید