فراخوان مقاله

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

هفتمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه ، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irعلاقه مندان به ارائه مقالات در هفتمین دوره کنفرانس می توانند با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس:

الف :یافته های نوین علوم مهندسی

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

پ : یافته های نوین علوم انسانی

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید