چاپ ششم کتاب مرجع حقوق ساخت

کتاب مرجع حقوق ساخت در حوزه مدیریت و مقررات پیمان به چاپ ششم رسید

آشنایی با ارکان اصلی اجرایی طرح های عمرانی، قوانین و مقررات، دستگاههای اجرایی مرتبط و نظام برنامه و بودجه کشور لازمه کار هر مهندسی است که در نظام فنی اجرایی کشور فعالیت می کند. دانش اصول و مقررات پیمان یکی از شاخه های حقوق ساخت است که موضوع قراردادهای اداری مابین کارفرما و پیمانکاران و حل اختلافات مرتبط را مورد بحث قرار می دهد، که کتاب پیمان طرح های عمرانی به تحلیل و تفسیر قانونی و حقوقی این موضوعات می پردازد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irکتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی به عنوان یکی از مراجع اصلی تحلیل نظام فنی اجرایی کشور در قالب ۱۲ فصل و ۵۴۴ صفحه سال ۱۳۹۳ توسط دکتر مهدی روانشادنیا دانشیار مهندسی و مدیریت ساخت تالیف و چاپ شد. این کتاب در مدت ۵ سال در بهمن ماه ۱۳۹۸ به  چاپ ششم رسید که رکوردی در کتابهای تخصصی است.

این کتاب نگاهی تحلیلی به طرح های عمرانی، بسترها و ساختار اجرایی شکل گیری طرح های عمرانی، جایگاه طرح های عمرانی در قوانین و برنامه های کلان کشور، طرح های عمرانی در برنامه های توسعه و بودجه سنواتی، مراحل امکان سنجی، تأمین مالی و فرآیندهای شروع طرح ها، روش های تأمین منابع مالی، ساختارهای اجرایی پروژه های عمرانی، روش های برآورد، محاسبه صورت وضعیت و پرداخت در پروژه ها، نظام تشخیص صلاحیت عوامل اجرای طرح ها، مناقصه و ضوابط برگزاری آن، مناقصه از دیدگاه مناقصه گر و عقد قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی پیمان، دارد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید