فراخوان مقاله

کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه

کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۲ اسفند با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محور اول: هیدرولیک جریان، رسوب، مورفولوژی و فرسایش در رودخانه ها و تالابها

محور دوم: مدلسازی در رودخانه ها و تالابها (هیدرولیک، رسوب و کیفیت)

محور سوم: انتقال آب بین حوزه ای، خشکسالی و تغییر اقلیم (رودخانه ها و تالابها)

محور چهارم: سازه های هیدرولیکی در رودخانه ها

 محور پنجم: محیط زیست رودخانه ها و تالابها

 محور ششم: مدیریت رودخانه ها، تالابها و سواحل

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید