فراخوان مقاله

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی، در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایران با مشارکت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نو در شهر تهران -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز مهندسین و دانشجویان علاقه مند به حوزه مهندسی دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۷ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش:

  • توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی
  • آموزش و پرورش
  • مشاوره و راهنمایی
  • علوم قرآن و حدیث
  • روانشناسی و خانواده

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید