فراخوان مقاله

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، در تاریخ ۷ تا ۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران-دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی پژوهشگران علاقه مند به حوزه مدیریت و حسابداری دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های خود حداکثر تا ۳۰ آبان با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس:

در حوزه مدیریت:

  • مدیریت صنعتی مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی
  • مدیریت کارآفرینی و نوآوری مدیریت مالی مدیریت بازاریابی
  • مدیریت تحول مدیریت استراتژیک مدیریت منابع انسانی
  • و…

در حوزه حسابداری:

  • حسابداری و حسابرسی مدیریت حسابرسی حسابداری
  • حسابداری صنعتی حسابداری میانه حسابداری مالیاتی
  • پول و ارز و بانکداری اصول و تئوری‎های حسابداری مدیریت مالی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید