فراخوان مقاله

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی،در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ دی ۱۳۹۸ توسط پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز  دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۱۵ آبان و جهت ارائه مقالات کامل خود تا ۳۰ آبان با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس:

  • الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری
  • جامعه، فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی
  • سیاستهای کلان و نظام تقنین
  • نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت
  • تنظیمگری و دولت تنظیم گر
  • ابرچالشهای اقتصاد ایران
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید