فراخوان مقاله

سومین کنگره جهانی قلب رضوی

سومین کنگره جهانی قلب رضوی، در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ توسط آستان قدس رضوی در شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irعلاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط حضور در این دوره کنگره حداکثر تا ۱۷ مهر به پایگاه اطلاع رسانی کنگره مراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند.

 

 Topics

 Preliminary Program 2019
Information will be available soon…

 Scientific Focus Topics 2019

* Tips & Tricks for CTO Interventions
* Latest Techniques for Complex PCI
* Left Main PCI
* Non-Left Main PCI
* Live Case Discussion

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید