فراخوان مقاله

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران وششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، در تاریخ ۶  تا ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در شهر سمنان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای اصلی کنگره اقدام نمایند.

محورهای همایش:

  • علوم تغذیه وصنایع غذایی علوم پایه و
  • بالینی پزشکی توانبخشی و بازتوانی
  • بهداشت و اپیدمیولوژی
  • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید