فراخوان مقاله

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ توسط آموزش و پرورش مازندران در شهر محمودآباد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت آموزش و پرورش کامل خود حداکثر تا ۲۰ آبان  با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • شیوه های نوین در آموزش و پژوهش و چالش های آن
  • شیوه های نوین تدریس و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری
  • روش ها و یافته های نوین در علوم تربیتی
  • جهانی شدن و نظام های آموزشی
  • دیدگاه­های نوین روان شناسی یادگیری، برنامه ­ریزی درسی و مدیریت آموزشی در عصر حاضر
  • رویکردهای نوین در آموزش ابتدایی،
  • رویکردهای نوین درمتوسطه اول و دوم، هنرستان ها و چالش های موجود
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید