فراخوان مقاله

همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو

همایش ساماندهی آموزش عالی: سناریوهای پیش رو، در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن آموزش عالی ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ شهریور با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

محورهای همایش:

  1. نقد و بررسی الگوهای توسعه آموزش عالی در ایران و ماموریت دانشگاه ها و زیرنظام ها
  2. نقد و بررسی سند آمایش آموزش عالی و سایر اسناد و قوانین
  3. بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سامان‌دهی آموزش عالی
  4. سامان‌دهی و توازن عرضه و تقاضا در سطوح ملی و منطقه ای و محلی با توجه به ظرفیت جغرافیایی
  5. نقد و بررسی رویکردهای تجمیع و ادغام واحدها و مراکز
  6. و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید