فراخوان مقاله

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، در تاریخ ۵ تا ۷ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شهر اهواز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و  دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ آبان با توجه به محورهای اصلی کنگره اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنگره بدین شرح می باشد:

  • زراعت: فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی
  • ژنتیک و به­نژادی گیاهی
  • تنش­های غیر­زیستی در گیاهان زراعی
  • تنش­های زیستی در گیاهان زراعی
  • نظام­های زراعی زیست بوم سازگار
  • تولیدات زراعی ارگانیک
  • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید