فراخوان مقاله

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها، در تاریخ ۱۰ تا ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه مقالات تا ۳۰ آبان با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنگره اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنگره بدین شرح می باشد:

  • تهدیدات و فناوریهای نوین دفاعی در حوزه بیوالکترومغناطیس
  • اثرات ژنتیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی امواج الکترومغناطیس
  • آثار روانی و رفتاری امواج الکترومغناطیسی
  • حفاظت و ایمنی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی
  • تصویربرداری با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی
  • تحریک الکتریکی و مغناطیسی بافت و اجزای زنده
  • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید