فراخوان مقاله

هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق

هفتمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه نیرو در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه چکیده مقالات تا ۷ شهریور و همچنین جهت ارائه مقالات کامل ۷ مهر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی هفتمین دوره کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • استفاده از فناوری نانو در مواد و تجهیزات نیروگاه‌ها
  •  استفاده از فناوری نانو در مواد و تجهیزات خط و پست
  •  استفاده از فناوری نانو در انرژی های تجدید پذیر ومحیط زیست

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید