فراخوان مقاله

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب، در تاریخ ۲۱ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب در دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه چکیده مقالات تا ۲۶ مرداد و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود تا ۳۰ شهریور با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای کنفرانس جوش و بازرسی

  • تشویق به پژوهش و نوآوری در زمینه های جوش و بازرسی
  • توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی جوش و بازرسی در صنایع کشور
  • افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور
  • و…

محورهای کنفرانس آزمایش های غیرمخرب

  • معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  • شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب
  • معرفی روش های نوین آزمایش های غیرمخرب
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید