فراخوان مقاله

برگزاری شانزدهمین کنگره بین المللی صرع

شانزدهمین کنگره بین المللی صرع، در تاریخ ۲ تا ۴ بهمن ۱۳۹۸ توسط انجمن صرع ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد  جهت ارائه مقالات خود در این دوره کنگره حداکثر تا ۲ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنگره:

 Drug resistant epilepsy

-Status Epilepticus

-Epilepsy Comorbidities

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید