انتشار مجله بين المللي اطلافريني (Infopreneurship Journal) به زبان انگليسي در ايران

http://www.callforpapers.irبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) دوفصلنامه اطلافريني (كارآفريني با اطلاعات) كه اكنون داراي هيئت تحريريه بين المللي از متخصصان برجسته دنيا در زمينه كارآفريني با اطلاعات است به زودي منتشر مي شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به وب سايت مجله به آدرس http://www.journal.biblio.ir مراجعه نماييد.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید