فراخوان مقاله

همایش سیل سراسری ایران

همایش سیل سراسری ایران، در تاریخ ۸ تا ۹ مرداد ۱۳۹۸ توسط جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۲۵ تیر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۶ مرداد با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای پیشنهادی برای فراخوان مقاله و دروس آموخته و همچنین ارائه سخنرانی های تخصصی، شامل موضوعات زیر است:

  • حوادث طبیعی و آسیب های اجتماعی
  • جامعه شناسی بحران
  • کودکان و زنان در شرایط بحران
  • مدیریت بحران و امدادرسانی
  • و…

 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید