فراخوان مقاله

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران،  ۲۸ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن ژئوتکنیک ایران و دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱۵ مرداد و همچنین جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۵ مهر با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک
  • بهسازی خاک
  • زمین شناسی مهندسی و زمین گرمایی
  • گودبرداریها و پایدار سازی
  • مطالعات موردی و پایش ژئوتکنیکی سازه‌های مهندسی
  • نقش مهندسی ژئوتکنیک در توسعه پایدار، اندرکنش خاک و سازه
  • ژئوتکنیک زیست محیطی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید