فراخوان مقاله

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در شهر تهران-مرکز همایش های توسعه پایدار ایران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود حداکثر تا ۲ تیر با توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش :

الف: مدیریت ورزشی
ب: فیزیولوژی ورزشی
پ: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
ت: رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید