فراخوان مقاله

برگزاری چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران، در تاریخ ۱۱ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس با مشارکت معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۵ تیر با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • حمل و نقل پاک و توسعه پایدار شهری
  • حمل و نقل پاک و تاب‌آوری شهری
  • حمل و نقل پاک و قوانین و مقررات
  • اقتصاد و سیاست در حمل و نقل پاک
  • سلامت اجتماعی در حمل و نقل پاک
  • برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حمل و نقل پاک
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید