فراخوان مقاله

برگزاری هفتمین همایش سراسری طب و قضا

هفتمین همایش سراسری طب و قضا، در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸ توسط سازمان پزشکی قانونی کشور در شهر ساری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات خود تا ۱ شهریور با توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

الف: واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی جبران خسارتهای مصدومین
ب: تبیین واژگان مندرج در قوانین موثر در کارشناسی های پزشکی
ج: بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی مسائل نوین پزشکی

 

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید