فراخوان مقاله

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش:

افق های نوین در حوزه علوم کشاورزی

  • افق های نوین در علوم شیلات و آبزیان
  • افق های نوین در علوم دام و دامپزشکی
  • افق های نوین در تولیدات گیاهی
  • و…

افق های نوین در حوزه علوم منابع طبیعی

  • افق های نوین در علوم جنگل و مرتع
  • افق های نوین در علوم آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید