فراخوان مقاله

اولین همایش ملی عناب

اولین همایش ملی عناب در تاریخ ۳ تا ۴ شهریور ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در شهر بیرجند برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۲ تیر ۱۳۹۸با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش:

  • کشاورزی و منابع طبیعی
  • داروسازی، پزشکی، دامپزشکی
  • فرآوری و صنایع غذایی
  • اقتصاد، تجارت و صادرات

[اطلاعات کامل همایش]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید