همایش ملی علوم ورزشی

برگزاری اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی

اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی، با هدف ایجاد ارتباطات بین رشته ای، گردهم آیی، آموزش، انتشار و به اشتراک گذاردن دستاورد های نوین در بین پژوهشگران، علاقمندان، اساتید، دانشجویان و صنعتگران دو حوزه علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی خواهد پرداخت.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس واقع در دانشگاه صنعتی اصفهان با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و همکاری گروه های تربیت بدنی و فنی مهندسی دانشگاه های سراسر کشور در ۳۰ الی۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار خواهد شد. اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی با توجه به رویکرد دوگانه، سعی دارد تا علاوه بر انتشار مقالات روزآمد در حیطه علوم ورزشی با همکاری محققین و علاقمندان به حوزه علوم ورزشی در ارسال مقالات ارزشمند خود به دبیرخانه همایش، ارتباطات کاربردی با علم فنی مهندسی با همکاری محققین و علافمندان به علوم فنی مهندسی، ایجاد نماید.

 همچنین بتواند با ایجاد ارتباط بین رشته ای گامی موثر در ارتقاء هر دو حوزه علوم ورزشی و علوم فنی مهندسی با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی داشته باشد. باتوجه به اهمیت موضوع و همچنین نقش سازنده آن در جامعه، دبیرخانه دائمی کنفرانس انتظار دارد این همایش با مشارکت متولیان این امر که در یک طیف گسترده و مرتبط با زنجیره طراحی ، برنامه ریزی، مدیریت و اجرا اعم از مسئولین، متخصصین، مهندسین، کارشناسان و صاحب نظران می باشد برگزار گردد. کمیته علمی اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم فنی مهندسی از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران و علاقمندان که در محورهای کنفرانس فعالیت می­ کنند، دعوت می­نماید مقالات خود را که حاوی آخرین یافته ­های علمی است به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

در همین راستا با برگزاری کارگاه های مناسب و موثر بین رشته ای قصد دارد، تا به آموزش متخصصین و علاقمندان در این دو حوزه پرداخته و نگاه آنها را به یکدیگر بیشتر از پیش جلب نماید.
در پایان امید است با حمایت محققان و صاحب نظران عزیز این مرز و بوم بتوان گامهای استواری در جهت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه اسلامی برداشت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید