فصلنامه

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، در پی فراهم نمودن بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی خود در ارتباط با حقوق عمومی می باشد. امید است که این فصلنامه سهمی در ارتقاء دانش حقوقی و پیشبرد اهداف کلان جامعه علمی داشته و راه حل های دقیق و مدونی در خصوص چالش ها و مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته در عرصه های داخلی و بین المللی ارائه دهد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irبه این منظور هیأت تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید مقالات ارزنده خویش در زمینه های حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.

فصلنامه مطالعات حقوق عمومی طبق نامه شماره ۳.۱۸.۲۰۲۰۷۰ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۱۹کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم تحقیقات و فناوری) از زمستان ۱۳۹۳ دارای اعتبار علمی- پژوهشی می باشد.

– محورهای موضوعی فصلنامه: حقوق عمومی، حقوق بین الملل و حقوق بشر

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید