فراخوان مقاله

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در تاریخ ۲۵ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه ارومیه و  انجمن آبخیزداری ایران در شهر ارومیه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود حداکثر تا ۱۷ خرداد ۱۳۹۸  با توجه به محورهای اصلی چهاردهمین دوره همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • رفتارهای هیدرولوژیک بوم سازگان آب های داخلی
  • بر هم کنش عوامل طبیعی و انسانی در بحران های آب و خاک
  • سیاست ها، قوانین، برنامه های بالادستی و حکمرانی در مدیریت حوزه های آبخیز
  • پایش و ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاهش بحران های محیطی
  • فناوری‌ها و ابزارهای پیش بینی روند تغییرات حوزه آبخیز
  • آبخیزداری و مدیریت بحران حوضه دریاچه ارومیه

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید