آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای ایران

صفحه “آمار همایشهای ایران” به سیمپوزیا اضافه شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای معتبر علمی کشور طی پانزده سال گذشته تهیه شده  و به صورت لحظه ای به روز رسانی می شود. کلیه این آمار در صفحه زیر قابل مشاهده است:

https://www.symposia.ir/Stats

در صفحه آمار همایشها،

  • آمار کلی همایشهای سالانه
  • تعداد کل مقالات
  • تعداد متوسط مقالات
  • دانشگاهها و انجمنهای علمی برگزار کننده همایشها
  • توزیع محورهای علمی و تخصصی همایشها
  • توزیع ماهانه همایشهای کشور

به صورت نموداری نمایش داده می شوند.
همچنین آمار کاربردی و اجرایی مانند توزیع همایشها در سالنهای کنفرانس مهم کشور و آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت دبیرخانه ها نیز در این بخش استخراج شده است. دبیرخانه کنفرانسهای معتبر علمی می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را به رایگان در تقویم کنفرانسهای کشور در پایگاه سیویلیکا ثبت نمایند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید