انتشار مقالات

نمایه سازی مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۱۵۶ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۱۸۴ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی

مقایسه تاثیر کودهای شیمیای با کود آلی ورمی کمپوست بر عملکرد آویشن
بررسی راهبردها و راهکارهای استقرار و نهادینه سازی نظام تجاری سازی دستاوردهای فناورانه در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
کاربرد بیوسنسورها در بسته بندی مواد غذایی
مقایسه خصوصیات کیفی و کمی ۶ ژنوتیپ انتخابی هلو در استان خراسان رضوی
پیش بینی عملکرد انگور در استان خراسان رضوی بر مبنای داده های انرژی مصرفی با استفاده از سیستم های شبکه عصبی مصنوعی
طراحی، ساخت و ارزیابی گرمخانه مدرن و کاست شانه ای برای فرآوری توتون (شرقی وگرمخانه ای) با امکان استفاده در سایر محصولات کشاورزی
اثر روش های مختلف نگه داری و بسته بندی بر بازارپسندی قارچ دکمه ای
اثر استفاده از پتاسیم کلرید و سوش انتخابی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط کنترل شده بر خصوصیات حسی و ویژگی های فیزیکی خیارشور تخمیری کم نمک
تاثیر زمان برداشت بر عادت ریزش و کیفیت تبدیل شلتوک ارقام برنج
اثر ارتفاع دماغه و ابعاد دریچه خروجی هوا بر مسیر حرکت دانه و خوشه داخل هد استریپر گندم
اثر زمان انبار مانی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دانه های گندم
تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه زیتونOlea europaea
بررسی تاثیر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدازسلول های گیاه چای Camellia sinensis L در کشت تعلیقی
بررسی عملکرد و کیفیت ریشه ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در شرایط تنش خشکی مزرعه
تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم گوجه فرنگی و مدل سازی المان محدود آنها
تولید میان وعده غذایی اکسترود شده حاوی مکمل فیبری( کنجاله کنجد و بذر کتان)و ارزیابی مولفه های رنگ و بافت
بسته بندی ضد میکروبی با استفاده از پلی ساکاریدهای طبیعی(کیتوزان، آلژینات)همراه با روغن های اسانسی
اثر روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر رشد رویشی وخصوصیات کیفی ارقام شلیل
مروری بر نقش سبزیجات تخمیری در زندگی روزانه مردم ملل مختلف
بررسی تاثیر تیمار حرارتی در طی فرایند تولید بر ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی
بررسی تاثیر ساقه روی بر کیفیت ریشه و عملکرد چغندر قند پاییزه
بررسی وضعیت و شناسایی محدودیتها در برداشت و فرآوری زعفران در شهرستان تربت حیدریه
مقایسه تاثیر بسته بندی با پلاستیک نانو و معمولی LDPE در بهبود عمر انباری وحفظ کیفیت پس از برداشت میوه عناب تازه Ziziphus jujuba Mill.
بررسی اثرات نوع بسته بندی، مدت زمان انبارداری و دمای سردخانه بر روی خواص توت فرنگی در مدت انبارداری
ارزیابی عملکرد مزرعه ای کمباین های خوشه تغذیه و بوته تغذیه در برداشت مکانیزه برنج
بررسی کمباین با سیستم تمیز کننده پنیوماتیکی بر کیفیت برداشت گندم
تعیین مقاومت و انرژی مصرفی برشی ساقه به منظور طراحی و ساخت مکانیزم برش برای گندم خوشه چین شده
استخراج ترکیبات فعال زیستی از خامه زعفران
استفاده از خاک دیاتومه، روشی نوین و سازگار با محیط زیست جهت کنترل آفات انباری
مدل سازی سینتیک خشک کردن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما به روش لایه نازک
اثر پرتودهی گاما بر خاصیت آنتی اکسیدانتی و ترکیبات فنلی سه رقم مهم خرما درمدت انبار
ارزیابی کارایی انرژی گندم در دو منطقه، توسعه یافته و در حال توسعه
کنترل ترکیب گازی مواد غذایی بسته بندی شده، راهی به سوی افزایش عمر نگهداری این محصولات: بسته بندی های فعال و حسگرهای گاز
اثر انجماد بر نگهداری نان نیم پخت بربری
عوامل موثر بر افزایش عمر انبار داری میوه کیوی در راستای کاهش ضایعات
بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در تولید زعفران با استفاده از روش های تحلیلی SWOT و QSPM
حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه کنار هندی با محلولپاشی کلریدکلسیم،پوترسین و سالیسیلیک اسید
مقایسه، مدل سازی و ارزیابی خصوصیات فیزیک وشیمیایی تقلب عسل با انواع شربت
شناسایی محصول زرشک و راهکارهای کاهش ضایعات و صادرات آن
بررسی تاثیر نوع تیغه، سرعت تیغه، دما و میزان تغذیه بر میزان پودرشوندگی دردستگاه آسیاب هسته خرما
مدلسازی میزان تقلب انواع شربت در عسل بر اساس پردازش تصویر
ارزیابی و بررسی صفات وابسته به کیفیت پاستا در لاینهای امیدبخش گندم دوروم
High CO2 treatment reduces decay of button mushroom (Agaricus bisporus)
بررسی تاثیر لفافه های مختلف کیسه های بذری و مدت انبارداری بر میزان فساد بذور پنبه
بررسی استفاده ی کاربردی و نوین از فرآورده های گیاهی جهت کنترل آفات انباری
الگوریتم درجه بندی آبشش ماهی قزل آلا به کمک پردازش تصویر
بررسی ضایعات در برداشت گندم بوسیله کمباین در شرایط آب و هوایی شهرستان مهران
طرح یک سامانه تولید مکانیزه کود با استفاده از پسماندها در راستای مدیریت ضایعات کشاورزی
مروری بر بیوسنسورهای تشخیص میکروبی و کاربرد آن در صنایع غذایی
تحلیل جایگاه فنآوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی ایران
طراحی دستگاه برداشت میوه در ابعاد کوچک
ساخت و کالیبراسیون پروب حرارتی دوسوزنه جهت اندازه گیری خواص حرارتی سیب
استفاده از زیست پالایی در حذف و بازیابی فلزات سنگین در خاک و آب های آلوده کشاورزی
اصول اولیه و کاربرد تصویربرداری پس پراکنش در ارزیابی کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی
بررسی تاثیر امواج فراصوت بر ضریب پواسون و ضریب کشسانی ظاهری گردو
درجه بندی دانه گندم توسط الک کشیده بر اساس قطر کوچک و متوسط
کاربرد سیستم های الکترونیکی و روشهای آماری چند متغیره در ارزیابی حسی روغن زیتون
طیف نگاری و تصویربرداری مادون قرمز نزدیک در شناسایی و ارزیابی کیفی محصولات کشاورزی
شناسایی ارقام برنج با پردازش و اندازه برداری از روی تصاویر تهیه شده زیر بینوکالر
بررسی اثر رقم بر روی میزان تلفات و عملکرد برداشت ماشین وشچین
بررسی اثر پاشش پیکس بر خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با تلفات برداشت و عملکردماشین وشچین
مقایسه برخی خواص کیفی گوجه فرنگی خشک شده با روش رفرکتنس ویندو با سایرروش های خشک کردن
بررسی میزان و دلایل افت کمباینی گندم در شهرستان دامغان
اندازه گیری میزان و دلایل افت کمباینی گندم در منطقه کالپوش میامی
تاثیر موسیلاژ تخم ریحان بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و برخی خواص کیفی ماست میوهای حاوی توت فرنگی
بررسی تاثیر بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر خواص کیفی و عمر انباری خرمای رقم برحی
تاثیر ذرات نانو بر ازدیاد طول و نفوذ پذیری به بخار آب فیلم های بسته بندی به کمک تکنیک فراتحلیل
کاربرد ضایعات کارخانجات در تولید اسنک های اکسترود شده حاوی فیبرهای رژیمی
مصرف سوخت و انرژی عملیات برداشت در تولید نیشکر در کشت و صنعت نیشکرامیرکبیر اهواز
معرفی انواع پوشش های زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی
اثر کیتوزان، اسانس آویشن شیرازی و عصاره پوست انار بر ترکیبات زیست فعال وویژگی های حسی میوه انگور ʼ سیاه سمرقندی
تشخیص درصد کیفیت رنگی محصول کشمش با استفاده از روش بینایی ماشین براساس شاخص های رنگی
بررسی قابلیت های گاز ازون به عنوان جایگزین سموم مرسوم جهت کنترل آفات انباری
تولید رنگ قرمز طبیعی پایدار از پوست انار
بررسی تاثیر فرایند ترکیبی اسمز فراصوت بر میزان نفوذ ترکیبات فنلی پسماند انگور(آرگول) در ژل آلویه ورا
اندازه گیری سختی دانه در ارقام مختلف گندم با استفاده از آسیاب آزمایشگاهی
مروری بر روش های تعیین اندازه کریستال های شکر
ارزیابی کیفیت فیله تازه ماهی قزل آلای رنگین کمان بسته بندی شده درشرایط اتمسفراصلاح شده
بررسی کارایی اقتصادی بازار پنبه در استان خراسان رضوی
سامانه تشخیص لبه محصول با فناوری ماشین بینایی به منظور هدایت کمباین
بهینه سازی فرایند سرخ کردن تحت خلا خلال سیب زمینی
بررسی رفتار اقتصادی خریداران زعفران پس از برداشت محصول
تاثیر بسته بندی هوشمند بر کیفیت مواد غذایی
بهینه سازی استخراج پلی ساکارید سنجد با استفاده از روش سطح پاسخ
مدل سازی جرم میوه زیتون بر اساس نسبت گوشت به هسته وویژگی های هندسی
بررسی مشکلات برداشت نخود و معرفی روشهای مناسب با استفاده ازفرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
روش های اندازه گیری برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پسته با رویکرود بهبود روش های فرآوری
بررسی تغییرات رنگ میوه هلو تحت تاثیر پوشش دهی با ژل آلویه ورا طی دوره انبارداری
بررسی تغییرات خواص حسی و ارگانولپتیکی میوه هلو تحت تاثیر اسانس گلپر طی دوره انبارداری
مدل سازی ریاضی فرآیند پیش سرمایش هلو
بررسی فناوری های جدید جهت تخمین درصد پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای در علوم کشاورزی
اندازه گیری سختی دانه در ارقام مختلف گندم کشت شده در استان اردبیل با استفاده ازشاخص توزیع اندازه ذرات ( PSI)
فن آوریهای نوین نرخ متغیرکشاورزی دقیق ( VRT)
بررسی انرژی مصرفی و راندمان سیستم گرمایش اهمی در تولید رب گوجه فرنگی
مطالعه مروری: حرارت دهی اهمیک، کاربردهای آن در صنعت مواد غذایی و مدل سازی حرارتی
مقایسه خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام جدید گیلاس
فرایندهای استخراج سبز ترکیبات موثره پیاز
بررسی عوامل موثر در مکانیسم تکنیک های جداسازی ترکیبات موثره پیاز به کمک ماکروویو
تاثیر تیمار حرارتی بر میزان خصوصیات آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنلی کل اسلایس های پیاززرد
استفاده از فناوری های نوظهور در بسته بندی شیر و فراورده های لبنی
بررسی زمان مناسب نگهداری کنسانتره ارقام توت سفید در استان خراسان
ارزیابی تاثیر زمان و محل برداشت عسل بر خواص آنتی اکسیدانی آن
طراحی و ساخت دستگاه دای رولر تخت به منظور تولید پلت
مقایسه وزن، تعداد و بازار پسندی ارقام هندوانه تحت شرایط تنش شوری
ارزیابی فنی کمباین برداشت سیب زمینی و مقایسه آن با سیب زمینی کن دو ردیفه
بهینه سازی و ارزیابی مزرعه ای ماشین هرس برگ و ته برگ خرما (تکریب خرما)
پایش وضعیت موتور دیزل با استفاده از روش های مختلف آنالیز روغن
استفاده از ماشین بویایی برای ارزیابی کیفیت روغن حیوانی گاوی با روش PCA
بسته بندی هوشمند و کاربرد آن در نگهداری مواد غذایی
تاثیر ارقام مختلف سیب زمینی برکیفیت و مصرف
ارزیابی کیفیت نان بربری از طریق آزمون خواص گندم و آرد
روش های مختلف زیست تخریب پذیری به منظور مدیریت مواد زاید بسته بندی
تاثیر تنش یخ زدگی پیش از برداشت بر برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون ناول طی انبارداری
ارزیابی برخی از شاخص های کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون تنش سرما دیده درمرحله پیش از برداشت و نگهداری شده در سردخانه و انبار معمولی
بررسی تاثیر نوع روغن پایه بر پارامترهای رنگی بیودیزل تولیدی با استفاده از ماشین بینایی
بهینه سازی تولید پودر خرمای درجه ۲ و ۳
بررسی خصوصیات مکانیکی میوه آلبالو (Prunus cerasus L.) به منظور دستیابی به ارتفاع بهینه جعبه نگهداری میوه
معرفی گونه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis ، گونه ای نادر با خواص دارویی و درمانی در ایران
بررسی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام تجاری گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی
سینتیک خشک کردن لایه نازک گنور آوندول،( smyrnium cordifolium boiss)
بررسی صفات پومولوژیکی برخی ژنوتیپ های انتخابی آلبالو ( Prunus cerasus L.)
معرفی و کاربرد پوشش های زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی
تعیین منحنی های هم دمای دفع رطوبت عناب
بسته بندی های مدرن محصولات غذایی و کشاورزی
بررسی تاثیر منابع مختلف گوگرد بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی وکیفی سیب دراستان کهگیلویه و بویراحمد
بررسی عوامل موثر و راهکارهای عملی در زمینه کاهش ضایعات سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد
Maturity detection of apricot fruit using the extraction of Gabor imaging features
بررسی نحوه خشک شدن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما و کیفیت انبارمانی آن تحت بسته بندی های مختلف
معرفی قارچ کش جدید لونا سنسیشن علیه عامل بیماری لکه سیاه سیب درختی
Agonoscena،پوره پسیل پسته بررسی کارایی حشره کش پالیزین جهت کنترل pisticiae
بررسی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر کیفیت چغندرقند پاییزه در منطقه مشهد
بهینه سازی استخراج موسیلاژ بامیه با استفاده از روشهای نوین و استفاده از آن به عنوان جایگزین چربی در تولید پنیر سفید ایرانی کم چرب
بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل پالم با استفاده از امواج مایکروویو درفرکانس MHz 2450
بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران
دانشجوی ارشد گروه علوم وصنایع غذایی دانشگاه زنجان
استفاده ازخاک دیاتومه، روشی نوین و سازگار با محیط زیست جهت کنترل آفات انباری
امکان سنجی استفاده از ویژگی های خازنی در تشخیص میزان قند کیوی
طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تعیین اندازه کریستال های شکر سفید
کاربرد سیستم های ترکیبی پردازش تصویر و شبکه عصبی فازی تطبیقی انفیس در ارزیابی تازگی گوشت مرغ
بررسی محیط های اکسایشی بر پایداری آنتوسیانین های پرچم زعفران
اثر روش های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی و سطوح مختلف آب بر رشد رویشی وخصوصیات کیفی ارقام هلو
برر سی تاثیر تیمارحرارتی در طی فرایند تولید بر ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی
بررسی تاثیر سطوح مختلف دور آبیاری و کود نیتروژن بر بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در روش آبیاری قطره ای زیر سطحی
بررسی اثر تنش آبی بر شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد بر کشت مخلوط ارزن دانه ای و لوبیا
بررسی درصد روغن و میزان رنگدانه ها در ژنوتیپ های گلرنگ
بررسی ویژگی های ریولوژیکی شیره توت و ارده در سه غلظت متفاوت
بررسی ویژگی های ریولوژیکی رب ازگیل در سه غلظت متفاوت
اصلاح زودرسی و طول الیاف پنبه های بومی ایران با استفاده از دورگ گیری بین گونه ای (هرباسیوم × آرباریوم)
معرفی ارقام تیپ صفر پنبه برای سیتم کشت ردیف های بسیار باریک( UNR) با هدف برداشت ماشینی
اثر کاربرد پس از برداشت اسانس های گیاهی و تیمار شیمیایی بر میزان پوسیدگی وبرخی شاخص های کیفی میوه گیلاس رقم تک دانه
بررسی حسگر مناسب برای سامانه هوشمند اندازه گیری ریزش کمباین
بررسی تاثیر رطوبت دانه و نوع کمباین های ۴LZ-2.5A و ICR20 بر تلفات واحدهای مختلف برداشت برنج
شبیه سازی عبور جریان هوا از انبارگوجه فرنگی با روش دینامیک سیالات محاسباتی( CFD)
طراحی و ساخت خشک کن هیبریدی محصولات کشاورزی
تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگورکشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه
اثر مقادیر مختلف اسید هیومیک بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L)تحت تنش شوری

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید