انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی  در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکادر شهر اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۱۶۴ عنوان مقاله تخصصی شامل ۸۱۹ صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تاثیر پوشش خوراکی، دما و سرعت جریان هوا بر فلاونویید انجیر خشک
مطالعه فاکتورهای ترانویسی متصل شونده به ژنوم جمینی ویرس ها در گیاه میزبان
بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف جیره ای دانه گلپر بر ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم خون و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی
اثر حضورقارچ اندوفیت اپیکلو در گیاه فسکیو بلند در مقایسه با خردل هندی بر پالایش سرب از یک خاک آلوده
تعیین درجه روزحرارت مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
بررسی میزان لقاح آزمایشگاهی IVF اسپرم های بر نگهداری شده در محیط اختصاصی ساخته شده بر پایه گیاهان دارویی
محاسبه خلا عملکرد وافزایش بهره وری آب در زراعت سیب زمینی
اندازه گیری مقدار فلزات سنگین جیوه و وانادیوم منتقل شده از خاک به نمونه های برنج بومی استان خوزستان و مقایسه آن با استانداردهای جهانی
تغییر پذیری محیطی برخی ویژگی های شیمیایی خاک تحت تاثیر نشت پساب از حوضچه های نمک زدایی نفت خام در منطقه آغاجاری استان خوزستان
بررسی ویژگی های کیفی (دانسیته، رطوبت) کیک اسفنجی فراسودمند فاقد گلوتن بر پایه کنجاله دانه کتان و آرد برنج
بررسی ویژگی های بافتی (سختی، پیوستگی) کیک اسفنجی فراسودمند فاقد گلوتن بر پایه کنجاله دانه کتان و آرد برنج
عوامل موثر بر افزایش عمر انبارمانی سیر Allium sativum L به منظور کاهش ضایعات
استفاده از شاخص اختلاف دمای روشنایی BTD به منظور تهیه نقشه گردوغبار شهر اهواز
خشک کردن پسته به روش توده ای متراکم و مطالعه تغییرات رطوبت نسبی هوا
خشک کردن پسته به روش توده ای متراکم و مطالعه نرخ خشک شدن آن بر حسب زمان
خشک کردن پسته به روش تودهای متراکم و مطالعه تغییرات درجه حرارت هوا
تاثیر وجود قارچ اندوفیت اپیکلو در گیاه فسکیو بلند بر پالایش کروم از یک خاک آلوده
تاثیر پرایمینگ بذر بر ظهور گیاهچه اسپرس در مزرعه
مقایسه عملکرد علوفه ارقام دیررس و زودرس ذرت در کشت بهاره و تابستانه
بررسی امکان کاشت برنج درمناطق نیمه سرد استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از لاین های متحمل به سرما
بررسی امکان کاشت زودهنگام ارقام دیررس برنج در لردگان ازطریق خزانه زیرپلاستیک
اثر کمپوست زباله شهری و خاکستر لاستیک بر تغییرات قابلیت دسترسی نیکل در گیاه ذرت دریک خاک لومی سیلتی
بررسی تغییرات پوشش اراضی در محدوده ی تالاب گندمان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
اثر پرایمینگ با اسید فولیک، کیتوزان و سالیسیلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و سبز شدن بذر گوجه فرنگی
بررسی نشاسته سورگوم هیدروکسی پروپیله شده و مقایسه با نشاسته گندم از نظر جذب آب و روغن
اثرتغییرکاربری اراضی بر میزان ماده آلی و توانایی ترسیب کربن در خاک های آهکی
بررسی اثرات اسیدهیومیک و یون رقابت کننده روی بر جذب سطحی مس توسط زیولایت
مطالعه رفتار جذبی مس توسط کایولین در حضور یا عدم حضور اسید هیومیک و روی
تاثیر محلول پاشی روی و شوری آب آبیاری بر عملکرد و برخی شاخص های رشد ژنوتیپ های جو
مطالعه تراکم های مختلف بذر بر ژنوتیپ های تریتیکاله
ارزیابی تاثیر علف کش های پهن برگ کش بر اجزای عملکردگندم آبی
بررسی تاثیر افزایش ماده کداساید Codacide به علف کش ها بر روی عملکرد گندم
بررسی ارزیابی کارایی علفکش بوکتریل یونیورسال (بروموکسینیل +توفوردی ۵۶% EC) به منظور کنترل علف های هرز پهن برگ در گندم
بررسی اثر غلظت های مختلف کلرید سرب PbCl2 و کلرید روی ZnCl2 بر رشد و میزان پروتیین کل در گیاه سویا
واکنش خصوصیات کیفی زعفران به زمان برداشت گل در طول روز
بررسی تنوع زیستی کشاورزی در اقلیم های مختلف ایران
بررسی شاخص های رشد گیاهچه کنجد تحت تاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی
اثر بستر تفاله موم زنبور عسل در تلفیق با مواد آلی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گاوزبان اروپایی Borago officinalis تحت رژیم های مختلف آبیاری
تاثیر عصاره برخی گیاهان دارویی بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاهچه کنجد
اثر کاربرد ورمی کمپوست، ازتوباکتر و مایکورایزا برمقدار اسانس گیاه اسطوخودوس
اثر پوشش های خوراکی واسانس های گیاهی برافزایش ماندگاری سیب برش خورده رقم رد دلیشز
تاثیر هورمون اسید سالیسیلیک بر بیان ژن ترپن سنتاز TPS در مراحل مختلف رشد ساقه Origanum vulgare L.
ارزیابی تغییرات جمعیت شته جالیز Aphis gossypii تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن روی خیار گلخانه ای
تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر مرگ و میر شته جالیز و عملکرد خیار گلخانه ای
تاثیر نور سفید، سبز و آبی به صورت مرحله ای متناوب بر پوشش پر و هورمون های تیروییدی جوجه های گوشتی
تاثیر سطوح مختلف ویناس بر مورفولوژی روده و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی
بررسی اثر چند گونه گیاهی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی خاک
بررسی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی اطراف نیروگاه رامین اهواز
تخمین غلظت فلزات سنگین خاک اطراف معدن ایرانکوه: ارزیابی فاکتور آلودگی و شاخص بار آلودگی
تاثیر استفاده از پودر زردچوبه Curcuma longa و سیر Allium sativum بر عملکرد جوجه های گوشتی
آبشویی خاک های شور و سدیمی با استفاده از گچ در اراضی جنوب جزیره آبادان
بررسی اثر پوشش های خوراکی و مخمر بر صفات مرتبط با ماندگاری توت فرنگی رقم گاویتا
ارزیابی نقش پوشش های آلژینات سدیم، چیتوزان و اسانس ریحان بر انبارداری توت فرنگی
ارزیابی واکنش چند رقم فلفل نسبت به نماتد ریشه گرهی در شرایط گلخانه
تاثیر رنگ و شکل خوراک در تغذیه انتخابی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی
مطالعه، بررسی و تحلیل جاذب های آکوستیک در کشتارگاه های دام و طیور
بررسی اثر متیل جاسمونات و لیزر بر رشد رویشی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L.)
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare L تحت تاثیرلیزر قرمز و متیل جاسمونات
تاثیر صمغ کتیرا بر پایداری حرارتی آنتوسیانینهای پوست انار (واریته پوست سیاه یزد)
تاثیر صمغ کتیرا بر ترکیبات فنولیک کل پوست انار (واریته پوست سیاه یزد)
بررسی تاثیر استفاده از بیوچار (زغال زیستی) بر قابلیت هضم گوساله های هلشتاین
بررسی تاثیر استفاده از بیوچار (زغال زیستی) بر فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین
بررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات مرفولوژیکی گیاه مرزنجوش Oirganum vulgare L
بررسی اثر لیزر قرمز و اسید سالیسیلیک بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی گیاه مرزنجوش Origanum vulgare L
اثر استفاده از پودر چویل Ferulago angulata و سرخارگل Echinacea purpurea برعملکرد جوجه های گوشتی
تاثیر افزودن سطوح مختلف زردچوبه و زنجبیل در جیره بر پاسخ های ایمنی و آنتی اکسیدانی در جوجه های گوشتی
بررسی تغییر مهم ترین خصوصیات عملکردی اکارا در اثر اعمال تیمار فراصوت و هیدرولیز آنزیمی
بررسی تاثیر اعمال تیمار فراصوت و هیدرولیز آنزیمی بر طیف مادون قرمز، ظرفیت جذب آب و حلالیت اکارا
بررسی اثرات مدل آبشویی متناوب بروی خاک دشت هوفل استان خوزستان
تاثیر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات مورفولوژی و بیوشیمیایی فستوکای بلند
بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی فستوکای بلند تحت تنش شوری
تاثیر اضافه نمودن جذب کننده سموم قارچی در جیره کاملا مخلوط بر غلظت آفلاتوکسین M1 شیر و فاکتورهای تولید مثلی گاوهای هولشتاین
اثر اسید جیبرلیک GA بر روی خصوصیات مورفولوژیک گل شاخه بریده ژربرا رقم Dalma
تاثیر آلودگی حاصل از چشمه نفتی روستای آهنگران بر پاره ای از خصوصیات شیمیایی خاک
تاثیر آلودگی حاصل از چشمه نفتی روستای آهنگران بر پاره ای از خصوصیات فیزیکی خاک
بررسی روند تغییرات تنوع گونه ای پرندگان مهاجر زمستان گذران منطقه سدحنا اصفهان
بررسی تاثیر ماریناد کردن با استفاده از عصاره زنجبیل و اسید سیتریک بر تردی گوشت شتر
تاثیر محلول پاشی پرولین و سوپر اکسید دیسموتاز بر کلروفیل و پرولین سورگوم دانه ای تحت شرایط تنش خشکی
تاثیر محلول پاشی پرولین و سوپر اکسید دیسموتاز بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای تحت شرایط تنش خشکی
بررسی تنش خشکی انتهای فصل بر برخی صفات مرفولوژیک تریتیکاله در اردستان
ارزیابی تنش خشکی برعملکرد و کلروفیل برگ تریتیکاله در منطقه اردستان
اثر محلول پاشی تیمار سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی طالبی محلی کرمانشاه (کالک)
اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسید هومیک بر ویژگی های فیزیکی خاک رسی سیلتی
اثر براسینواسترویید بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی ارقام آروماس و پاروس در شرایط شوری
بررسی تاثیر استفاده از روش های نوین و مواد ضدعفونی کنننده جدید بر کنترل آلودگی های سطحی ریزنمونه ریزوم آلسترومریا
بررسی و امکان سنجی استفاده از گونه های درختی بومی هیرکانی جهت کاربرد در مناظر شهری مثمر (مطالعه موردی:شهرستان ساری)
ارزیابی برخی صفات رویشی ارقام گلابی متحمل به آتشک در شرایط اقلیمی استان اصفهان
بررسی کارایی تلفیق روش های شیمیایی و غیر شیمیایی در کنترل پسیل زیتون
ارتباط بین پروتیین های جیره با پروتیین های رحمی در مراحل مختلف سیکل تناسلی در مقایسه با پروتیین های سرم گاو شیری
تاثیر سطوح مختلف دانه گلپردرجیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی
ارزیابی تاثیر رنگ و ارتفاع تله فرمونی دلتا در میزان شکار مینوز گوجه فرنگی به منظور پایش آفت Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)
تاثیر کود زیستی ورمی کمپوست و محلول پاشی کود کامل آگروتین برعملکرد و اجزاء عملکرد سویا درمنطقه خرم آباد
تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی سویا در شرایط مختلف تنش خشکی در خرم آباد
اثر پرایمینگ بذر بر پارامترهای جوانه زنی بذر یونجه یکساله در شرایط تنش سرما
تاثیر نیتروکسین و محلول پاشی کود کامل میکرو بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود
تاثیر کود زیستی ورمی کمپوست و محلول پاشی کود کامل آگروتین بر خصوصیات مورفولوژیکی سویا درمنطقه خرم آباد
مدیریت تولید اسفناج با بکارگیری محلول پاشی پتاسیم در شرایط تنش شوری
افزایش بهره وری آب آبیاری هندوانه با مدیریت عمق فارو و تراکم کاشت
توجه به تناوب های زراعی، رویکردی در جهت حفاظت از منابع آب و خاک
ترتیب بندی عوامل موثر بر ضایعات پس از برداشت برنج با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
بررسی اثر نانو کودها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای Zea mays L رقم سینگل کراس ۷۰۴
بررسی اثر محلول پاشی کودهای نانوپتاسیم و نانو روی بر صفات وابسته به علوفه تر ذرت Zea mays L رقم سینگل کراس ۷۰۴
بررسی صفات وابسته به علوفه خشک ذرت Zea mays L تحت تاثیر نانوپتاسیم و نانو روی
بررسی اثر اسید سالیسیلیک و ورمی کمپوست بر برخی از خصوصیات رشدی گیاه پریوش
تاثیر کایولین (دور کننده) و مویان (صابون محلول پاشی) همراه با سم کنفیدور و تله فرمونی در کنترل پروانه کرم خراط Zeuzera pyrina(Lepidoptera:Zeozeridae)
محاسبه و تحلیل انتشار گازهای گلخانه ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان مازندران)
مطالعه و بررسی تاثیر غنی سازی بذر در شاخصه های جوانه زنی بذر یونجه در شرایط آزمایشگاه
بررسی اثر پایه و پیوندک بر ویژگی های مورفولوژیکی برخی ارقام هلو
بررسی روش های محاسبه ی حجم محصولات کشاورزی و مقایسه آن با روش نوین حجم سنجی آکوستیک
بررسی اثر ترکیبی ژل آلویه ورا، اسید آسکوربیک، کلسیم لاکتات، اسانس دارچین و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی توت فرنگی در طی انبارداری
اثر محرک های زیستی هیومیفورته و کادوستیم در شرایط تنش شوری بر برخی خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی گیاه بادرنجبویه
ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی شلتوک نیم پخت شده به روش خیساندن چند مرحله ای
بهبود ماده آلی خاکدر شرایط کشت بدون خاک ورزی شبدر ایرانی
بررسی فون کنه های زیرراسته Prostigmata و گروه Astigmatina مرتبط با درختان انبه در منطقه میناب
اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر میزان تخمریزی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی
اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر طول عمر زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی
اثرات افزودن بیوچار سبوس برنج بر برخی عناصر پرمصرف و موادآلی در خاک
تهیه نقشه پوشش اراضی محدوده ی تالاب گندمان با طبقه بندی حداکثر احتمال
اثر تغییر کاربری اراضی بر تغییرات قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع در خاک های آهکی
اثر محلول پاشی هیومیک اسید و دور آبیاری بر شاخص برداشت، وزن هزاردانه و درصد پروتیین ذرت
مقایسه کارآیی کایولین با برخی حشره کش ها روی تخم پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae)
مقایسه کارآیی کایولین با برخی حشره کش ها روی پوره پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Psyllidae)
تاثیر محلول پاشی عناصر منگنز و آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام آفتابگردان
بررسی استفاده از رقیق کننده گیاهی و نانو در منی بز بر پارامترهای اسپرم در مدت ۱۲ روز
بررسی برخی پاسخه ای فیزیولوژیک گاوزبان اروپایی تحت رژیم های مختلف آبیاری
بررسی تغییرات بیان ژن ترپن سنتاز در گیاه دارویی مرزنجوش
تعیین نیاز تریونین جوجه های گوشتی آرین ۳۸۶ در دوره ی آغازین با استفاده از ارزیابی پاسخ فراسنجه های خونی و بیان ژن موسین
اثر سطوح مختلف نسبت های انرژی به پروتیین خام بر عملکرد جوجه های گوشتی پرورش یافته دردو سیستم قفس و بستر
راهکار انتقال مدیریت شبکه های آبیاری به بهره برداران جهت افزایش کارایی سطح زیر کشت
برآورد میزان تمایل به پرداخت برای محصولات ارگانیک مطالعه موردی گوشت قرمز
بررسی اثر عصاره دو گونه آویشن دنایی (ژنوتیپ چادگان) و آویشن باغی در کنترل بیدکلم
بررسی اثر عصاره دو گونه آویشن کرمانی و آویشن باغی در کنترل بیدکلم
ارزیابی کمی و کیفی اسیدهای چرب گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colosynthis L
ارزیابی اکومورفولوژیکاندام زایشی اکوتیپ های نسترن وحشی Rosa canina L در مرکز ایران
بررسی تاثیرمخلوط ملاس چغندر قند و بنتونیت ۲۰ میکرون درکاهش فرسایش بادی و تولید ریزگرد وفاکتورهای مهندسی درخاک های منطقه سجزی شرق اصفهان
بررسی ویژگی های بافتی کرم زیتون به روش بک اکستروژن
بررسی ویژگی های حسی کرم زیتون
بررسی بیماری زایی و خسارت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی چند رقم فلفل
بررسی نرخ فرونشست ریز گرد ها و غلظت برخی عناصرسنگین در منطقه جرقویه شرق اصفهان
پوشش گذاری تاج انار توسط لاتکس به منظور جلوگیری و یا کاهش تخم گذاری و خسارت کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)
کاربرد ریزجانداران افزاینده رشد جهت بهبود جوانه زنی و رشد سویا
تاثیر دور آبیاری و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و آلی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش
اثر کاربرد گابا و منابع اصلاح کننده خاک آهکی بر عملکرد گل و رشد رویشی در زعفران
ارزیابی ژنوتیپ های گندم تحت شرایط دیم در استان کرمانشاه
ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان تحت شرایط آبیاری در استان کرمانشاه
تولید علوفه به روش هیدروپونیک جهت تغذیه دام با استفاده از کانکس های مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ((تبدیل تهدیدها به فرصت))
شهرسازی منظر، رویکردی کارآمد در ارتقای کیفیات محیط
تا ثیر کاربرد بیوچار، باکتری محرک رشد و قارچ ریشه آربوسکولار بر تنفس میکروبی خاک پس از برداشت گیاه جو
بررسی روش های حذف آلاینده های آب، طبق روش های نوین سازگاری با محیط زیست از منظر اقتصادی درکشور
گزینش کمیت های المان شیمیایی آهن، روی و مس درصنایع غذایی برپایه غلات آرد وافر شده مصرفی کلانشهر اهواز
مقایسه ی جلب کننده ها و تله های فرمونی مختلف در به دام اندازی مگس میوه گیلاس در اصفهان
تاثیر فضاهای سبز محلی بر رفتار کودکان
تاثیر شوری و ترینگزاپک اتیل بر برخی ویژگی های گیاه بامبو (Phyllostachys Pubescens)
تاثیر تنظیم کننده ی رشد ترینگزاپک اتیل بر برخی خصوصیات مرفولوژیک گیاه بامبو Phyllostachys pubescens در شرایط شوری
بررسی تنوع برخی ارقام پسته استان یزد با استفاده از صفات مورفولوژیک
آیا می توان اراضی شدیدا شور و سدیمی جنوب اصفهان را با استفاده از پساب فاضلاب شهری بهارستان اصلاح کرد
مطالعه بیان ژن های کد کننده آنزیم های ترپن سنتاز و گاما ترپینن سنتاز درگیاه آویشن دنایی تحت تاثیر زمان در برگ و ساقه
امکان سنجی حذف نیترات از پساب کشاورزی منطقه لنجان توسط گیاه آبزی (Ruppia maritima)
گروه بندی ارقام مختلف فلفل گلخانه ای بر اساس برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد میوه
تاثیرعناصر غذایی و چالکود بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی درختان سیب گلاب رقم کهنز
بررسی ویژگی های کمی و کیفی برخی توده ه ای زعفران Crocus sativus L در شرایط آب و هوایی شهرستان نجف آباد
بررسی کیفیت آب تالاب ناصری با استفاده از شاخص NSFWQI
اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسید هومیک بر قابلیت دسترسی عناصر ماکرو و میکرو در خاک رسی سیلتی
بررسی اثر عناصرسنگین کادمیوم و سرب موجوددرخاک برگیاه دارویی آویشن شیرازی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید