کتاب از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها تألیف دکتر مهدی روانشادنیا و مهندس حمیدرضا عباسیان جهرمی، توسط انتشارات فدک ایساتیس انتشار یافت.

پروژه ها، شریان حیاتی بسیاری از شرکتهای امروزی هستند و سالها مفهوم مدیریت پروژه مورد بررسی و کاربرد پژوهشگران و متخصصان بوده است. لیکن، ناهماهنگی و عدم انطباق استراتژیک این شریانها، میتواند به عملکرد نامناسب و گاه سکته یا مرگ یک بنگاه اقتصادی بیانجامد. نگاه جزیره ای به موفقیت پروژه ها، میتواند با تشدید رقابتهای درون سازمانی برای دستیابی به منابع، تقابل برنامه های کاری و عدم انسجام استراتژیها، تهدید کننده سرنوشت شرکتهای پروژه محور باشد. به گروهي از پروژه‌ها، طرح ها و فعالیت های مستقل دیگر كه تحت هدايت و حمايت يك سازمان مشخص انجام مي‌‌گيرند، سبد (پرتفوليو) پروژه ها و به مديريت آن، مديريت سبد پروژه‌ها گفته مي‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب حاضر سعی دارد تا با بررسی اصول، استانداردها و تکنیک های حاکم بر مدیریت سبد پروژه های سازمان، دریچه ای تخصصی تر را به روی مدیران ارشد سازمان بگشاید. نگارندگان سعی کرده اند تا خلا موجود بین مدیریت پروژه و مدیریت سازمان را با تحول در دیدگاه مدیران ارشد سازمان از مدیریت پروژه به سمت مدیریت سبد پروژه ها برطرف کنند. اگر چه می توان نوشته های متفاوتی را در این زمینه یافت، اما ویژگی های زیر باعث می گردد تا کتاب حاضر از ارزش بیشتری برای مدیران برخوردار باشد:

• توجه به مدیریت سبد پروژه ها به عنوان پلی بین مدیریت پروژه و مدیریت شرکتها

• طرح دیدگاههای استانداردهای معتبر جهانی همچون PMBOK, OPM3, ICB, PMI Portfolio

• بررسی مبانی تئوری پرتفولیو و اثرات متنوع سازی فعالیتها در کشورهای در حال توسعه

• تأکید بر مدیریت شرکتهای پروژه محور و ملزومات سازمانی آنها از جمله دفاتر مدیریت سبد پروژه ها

• نگاهی تحلیلی به مفهوم سبد پروژه های سازمان و استفاده از مثال های متعدد

• ارائه روشها و ابزارهای لازم جهت انتخاب پروژه و مدیریت سبد پروژه ها

• آوردن نمونه های متنوع کاربردی با استفاده از تکنیک های معرفی شده جهت مدیریت سبد پروژه ها

• معرفی یک مدل بومی مدیریت سبد پروژه ها جهت پیاده سازی در شرکت ها و سازمان های اجرایی کشور

جهت آشنایی بیشتر علاقه مندان فصل های این کتاب به شرح زیر می باشد:

1. فصل اول: از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

2. فصل دوم: مبانی مدیریت سبد پروژه ها

3. فصل سوم: مدیریت سبد پروژه ها از دیدگاه مدیریت شرکتها

4. فصل چهارم: مدیریت سبد پروژه ها ازديدگاه استانداردهاي مدیریت پروژه

5. فصل پنجم: روشهای انتخاب سبد پروژه ها

6. فصل ششم: مدلی چند معیاره برای انتخاب سبد پروژه ها

این کتاب محصول چند سال فعالیت پژوهشی تخصصی نویسندگان در این زمینه می باشد. امید است این کتاب بتواند قدمی هرچند کوچک در پیشبرد علم مدیریت در سازمان های پروژه محور کشور عزیزمان بردارد.

عنوان کتاب: از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها

نویسندگان: دکتر مهدی روانشادنیا، مهندس حمیدرضا عباسیان جهرمی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس، تعداد صفحات: 168، تعداد فصول: 6، نوبت چاپ: اول 1391

لینک معرفی کتاب: http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=222

امکان تهیه این کتاب از طریق انتشارات صانعی واقع در خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران امکانپذیر می باشد. خرید اینترنتی کتاب نیز در سایت www.fadakbook.ir امکانپذیر است.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید