فراخوان مقاله

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران، در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن تغذیه ایران و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور،انجمن علمی تغذیه ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • امنیت تغذیه‌ای
  • ایمنی و سلامت غذا
  •   تغذیه و بیماری‌ها
  • مراقبت های تغذیه ای در بیمارستان
  • سیاست‌های غذا و تغذیه
  • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید