فراخوان مقاله

فراخوان مقاله همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی

همایش ملی مراقبت مبتنی بر نوتوانی و بازتوانی، در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معاونت علمی دانشکده پرستاری مامایی در شهر دزفول برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود تا ۱۵ بهمن با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • بازتوانی و نوتوانی در بیماری های قلبی
  • بازتوانی و نوتوانی در بیماری های مغز و اعصاب
  • بازتوانی و نوتوانی در بیماری های اعصاب و روان
  • درمان مبتنی بر نوتوانی در سرطان
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید