فراخوان فصلنامه

فراخوان فصلنامه منظر

منظر مجله علمی است که از آبان‌ماه ۱۳۸۸ در زمینه منظر به عنوان مبحث مشترک حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی منتشر می‌شود. مجله منظر با اتخاذ سیاست رویکرد بومی به مسایل تخصصی، بستری برای بیان آرا و نظرات متخصصان، مدیران و حرفه‌مندان عرصه‌های نامبرده فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، مجله علمی ترویجی منظر در نظر دارد یکی از  شماره های آتی خود را به ویژه‌نامه‌ “گردشگری منظر” اختصاص دهد. لذا محور های زیر در اولویت پذیرش مقاله قرار دارد:

  • گردشگری منظر شهری : ویژگی‌های بارز شهر در تمدن‌های مختلف، روش خوانش منظر شهر.
  • گردشگری منظر طبیعی : عناصر طبیعی شاخص که نقش مهمی در فرهنگ ملت‌ها داشته‌اند.
  • منظر میراثی : آثار معماری، محوطه‌های تاریخی و مصنوعات کالبدی انسان و روش مطالعه و فهم آنها .
  • منظر روستایی : شناخت نظام حاکم بر مکان‌گزینی و زندگی روستا و دستاوردهای زندگی روستایی در محیط .
  • منظر بومی : معرفی و خوانش بوم به عنوان پدیده‌ای جغرافیایی-تاریخی و روایت ویژگی‌های محیطی در مصنوعات زندگی شهرها و روستاهای بومی
  • و…

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید