فراخوان مقاله

اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت

اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت، در تاریخ ۵  تا ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۳۰ دی و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ بهمن با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  ارزیابی انتقادی و تحلیل
  • مطالعات تطبیقی و برون مرزی
  • بررسی چالش ها و موانع
  • بررسی امکان ها و ظرفیت سنجی
  • ارائه راه کارهای علمی، فنی، بومی
  • در خصوص ارتباط حوزه های مختلف علوم انسانی (حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد، مدیریت، علوم اجتماعی، فرهنگ، روان شناسی، اخلاق، علوم تربیتی) با تولید و صنعت

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید